All posts in november 2014

Dankbetuiging

Na een bewuste keuze voor een periode van stilte na het overlijden van Sven pakken wij langzaam de draad weer op en staan de eerste optredens voor de deur. Het voelt echter onnatuurlijk om de normale berichtgeving op deze pagina te vervolgen, zonder eerst stil te staan bij de vele blijken van steun.

Wij willen daarom, mede namens de familie, iedereen die via facebook, sms, mail, WhatsApp, een kaartje of anderszins woorden van steun en troost heeft gericht aan onze vereniging, onze leden en de familie hartelijk bedanken. Het heeft ons allemaal enorm goed gedaan om te zien hoeveel mensen aan ons hebben gedacht in deze moeilijke periode.

Hoewel we voortaan zonder Sven op pad moeten, zullen we pogen zijn vrolijke uitstraling met ons mee én uit te dragen.

In die geest sluiten wij deze moeilijke periode op deze pagina af en houden wij u hier vanaf nu weer op de hoogte van de activiteiten van onze vereniging.